Certyfikacja

Certyfikacja wg DIN EN ISO 9001:2015

Gwarancja jakości świadczy o naszym bezkompromisowym podejściu do zagadnienia jakości. Od wielu lat posiadamy wdrożony i udokumentowany System Zarządzania Jakością, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO. Wysokie standardy jakościowe naszej działalności wykraczają jednakże daleko poza oczywiste parametry, jakimi są liczną certyfikaty.
 
Innowacyjny System Zarządzania Jakością potwierdza najwyższą jakość wszystkich procesów realizowanych w TKD. Kluczem do ciągłego doskonalenia tych procesów jest  dobrze funkcjonujący na wszystkich płaszczyznach System Zarządzania!

Certyfikat jakości

Aprobaty

To top