Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Uważamy, że nieodłączną cechą prowadzenia działalności jest odpowiedzialna socjalnie społeczność. TKD, członkowi TKH Group, sukces zapewnia m.in. włączanie czynników socjalnych we wszystkie swoje działania w następujących kwestiach:

 Ludzie: Od założenia firmy wyznajemy wartości takie, jak etyka zawodowa i zaangażowanie społeczne. Jako członek Grupy TKH Group staramy się jednocześnie tworzyć przyjazną atmosferę pracy, zawsze pamiętając o głównej wartości, jaką jest szacunek wobec jednostki.

 Planeta: Skutkom, jakie działalność przedsiebiorstwa, wywiera na środowisko naturalne – a tym samym na klimat - poświęcamy szczególną uwagę. Nasze podejście do zasobów naturalnych to rozwijanie samoświadomości o nas samych i środowiska, w którym żyjemy. 

Profit: Parametrem odzwierciedlającym efektywność (i istnienie) przedsiębiorstwa jest jego dochodowość. Podejmujemy działania zarówno w obszarze utrzymywania trwałych więzi z Klientem, programów finansowych wspierających wydatkowanie środków, zapewniające nam w ramach grupy TKH Group niezbędną spójność i synergię. Ciągłe propagowanie wiedzy w grupie dodatkowo umacnia naszą pozycję.

Pozycjonowanie: Dobra opinia i zadowolenie klientów jest dla nas sprawą pierwszorzędną. Tym samym nasze innowacje dopasowujemy tak, aby były zgodne z najnowszymi trendami. Szczegółowe i istotne informacje czerpiemy w tym obszarze z wykorzystywanego w obrębie grupy TKH Group programu służącęgo badaniu satysfakcji klientów. Opinia i wykorzystanie głosu klientów stanowi dla nas swoiste narzędzie do identyfikacji i udoskonalania problemów i słabych stron naszej organizacji pod względem asortymentu jak i kompetencji serwisowych.

Od samego początku swojego istnienia Korporacja TKH starała się aktywnie realizować cele uwzględniające interesy społeczne i ochronę środowiska. Wszelkie podejmowane m.in. przez spółkę TKD działania realizowane są według przyjętej Strategii Społecznej Odpowiedzialności (CSR). Podstawą strategii jest uwzględnianie, poszanowanie i wspieranie potrzeb społecznych przy realizacji wyznaczonych celów i planów biznesowych poszczególnych spółek oraz upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu w przyszłości.
 

To top