H07RN-F PREMIUM nowe rozwiązanie:

przewód zasilający i przyłączeniowy H07RN-F PREMIUM

H07Premium.jpg

H07RN-F PREMIUM nowe rozwiązanie:

Podobnie jak H07ZZ-F przewód H07RN-F PREMIUM wykonany jest jako bezhalogenowy, nierozprzestrzeniający płomienia. Ponadto nadaje się do stałego zanurzenia w wodzie – łączy w sobie właściwości H07BB-F oraz H07RN8-F. Właściwości mechaniczne i elektryczne izolacji przewodu pozwalają na osiągnięcie maksymalnej temperatury pracy żyły do 90°C i odporności na działanie niskich temperatur do -50°C (instalacje stałe). Parametry temperaturowe, jakie spełnia, pozwalają więc zastosować H07RN-F PREMIUM jako alternatywę dla przewodu H07BN4-F. W porównaniu do standardowego wykonania  H07RN-F charakteryzuje się on wyższą obciążalnością prądową oraz niższym współczynnikiem strat.

Zakres zastosowań przewodu H07RN-F PREMIUM jest bardzo szeroki. 

Może być stosowany zarówno w strefach zagrożonych wybuchem, jako element maszyn rolniczych, przewód zasilający w budownictwie, w przemyśle dźwigowym i portowym, w oczyszczalniach ścieków, jak również w technice estradowej oraz kopalniach odkrywkowych. Przewód nadaje się do zastosowań w instalacjach stałych jak i ruchomych, gdzie niezbędne są wysoka odporność mechaniczna i termiczna. Przewód jest odporny na promieniowanie UV, działanie ozonu i oleje, może być stosowany do układania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, na zewnątrz oraz bezpośrednio w wodzie. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy przy napięciu do 1.000 V. 
Istnieje możliwość wykonania specjalnego przewodu H07RN-F PREMIUM,
wg specyfikacji dostarczonej przez klienta, np. inna średnica zewnętrzna,
kolory izolacji itp.).

Korzyści z zastosowania H07RN-F PREMIUM:

 • Bezhalogenowość (LSOH) i odporność na działanie ognia
 • Odporność na temperaturę - 50⁰C do +90⁰C w instalacjach stałych
 •  i - 40⁰C do +90 ⁰C przy połączeniach ruchomych
 • Możliwość trwałego układania w wodzie (nie do wody pitnej): 
 • maks. głębokość zanurzenia w instalacjach ruchomych 10m, stałych 100m; (doskonałe do zastosowań w wodzie morskiej)
 • Niższy współczynnik strat oraz wyższa obciążalność prądowa
 • Do instalacji stałych i ruchomych
 • Odporność  na promieniowanie UV oraz działanie ozonu, olejoodporne
 • Bardzo korzystny stosunek parametrów technicznych i użytkowych do ceny, mogą być eksploatowane do 1.000V (przy zastosowaniu dodatkowej osłony np. w rurach, zgodnie z normą PN-EN 50565-2)
 • Możliwość specjalnych wersji  wykonania przewodu na życzenie klienta
   

07.02.01.02.pdf

Karta Katalogowa
pdf, 110.8K, 05/07/20, 125 downloads

Karta Katalogowa H07RN-F PREMIUM

To top